Hulp bij verliesverwerking

Naast uitvaartbegeleider ben ik ook coach: bevallingscoach, loopbaancoach en lifecoach. (zie http://www.jettykuiper.nl/ voor meer informatie over dat werkterrein). Als mensen er behoefte aan hebben om buiten hun eigen kring met iemand te praten over hun verlies, kan ik dat luisterend oor bieden. Evt. kan er een kleine groep opgezet worden voor lotgenoten.

Als er kinderen of jongeren betrokken zijn bij een overlijden, is het belangrijk om hen er bij te betrekken. Als ze er goedbedoeld buiten worden gehouden of de informatie wordt “verzacht”, kan dit ernstige verwerkingsproblemen opleveren. Als kinderen eerlijke informatie krijgen en een rol mogen spelen in de dagen rond het afscheid, steunen we ze bij het verwerken van hun verdriet.

Toch kan het soms nodig zijn om later nog extra aandacht te geven aan het verwerken van het verlies. Speciaal voor dat doel heeft Daisy Luiten een therapeutisch bordspel ontwikkeld dat helpt bij het verwoorden en uiten van gevoelens van onmacht en verdriet. Dit gebeurt aan de hand van vragen en creatieve opdrachten. Het doel is om de onderlinge communicatie te stimuleren. Ieder verwerkt een verlies vaak op zijn of haar eigen manier. De verschillende rouwtaken komen onbewust en spelenderwijs aan de orde.Het spel kan gespeeld worden in een gezinssituatie, maar ook op scholen, in een hospice, in een bejaardenhuis etc. Doordat de vragen steeds zijn geschreven voor 6-12 jarigen en er vragen zijn vanaf 12 jaar is het geschikt voor volwassenen en kinderen.

Zie voor meer info: http://www.allesterrenvandehemel.nl/