Afscheid- en uitvaartbegeleiding


Mijn naam is Jetty Kuiper-Oosterman.

Sinds 2005 ben ik professioneel actief in de afscheidsbegeleiding, de uitvaartbegeleiding en verliesverwerking.
Gedurende ruim tien jaar daarvoor heb ik vrijwillig gewerkt als spreker bij uitvaarten voor het Humanistisch Verbond.Ook heb ik gewerkt als vrijwilliger in een Hospice. Recentelijk heb ik o.a. een training gevolgd tot end-of-lifecoach aan de University of Vermont. End-of-life-coaching omvat meer dan het regelen van bv. de uitvaart; het is werken aan losse eindjes zodat het leven daadwerkelijk losgelaten kan worden en nabestaanden verder kunnen.


U kunt mij inschakelen bij de volgende diensten: (via balken links meer informatie)
  • spreken bij uitvaarten / regisseren van de afscheidsbijeenkomst
  • het eigen afscheid vormgeven / de eigen  uitvaart voorbereiden
  • end-of-life-coachinggesprekken om evt "losse eindjes" uit te werken, maar ook praktische zaken te regelen, zoals overdracht van wachtwoorden en persoonlijke gegevens, wensen t.a.v. het einde en afwikkeling van zaken..
  • ondersteuning (thuis) tijdens de palliatieve of terminale fase. Als de laatste fase een druk legt op de nabestaanden of als je er zelf voor kiest om geen beroep te doen op mensen uit je eigen omgeving, kun je een death-doula inschakelen, die er gewoon IS. Voor jou. Die doet wat jij wilt en wanneer jij dat wilt. Dag en nacht.... net als een birth-doula is het geen vervanging van medische zorg; het is emotionele ondersteuning, aanwezig zijn en kijken wat er gewenst wordt (hand vasthouden, voorlezen, praten en terugblikken op het leven.....). Intunen op het moment.
  • als geboorte afscheid nemen wordt ( bij het overlijden van een baby voor, tijdens of kort na de geboorte - ook na zwangerschapsonderbreking)
  • nazorg/verliesverwerking
  • organisatie van een Uitvaartbeurs, open dag of herdenkingsbijeenkomst bv.

                                       

De meeste reacties krijg je van mensen direct na een uitvaart. Doorgaans warme, dankbare woorden.

Van Dinie na het overlijden van haar man en het coachen van haar en haar kinderen:

"Ik denk nog vaak aan je. Aan jouw woorden die mij er door hebben geholpen. In de tijd dat ik bij jou kwam dacht ik dat ik nooit meer gelukkig zou worden. Maar toch wel. En mede door jou...
Want ik zeg het ook nog regelmatig tegen mensen. Ook voor mijn kinderen. Die keer dat je bij ons thuis was. Wat waren we nog volop in ons verdriet. Maar met dat spel (Alle sterren van de hemel) konden ze het ook uiten. En de keren dat ik bij jou ben geweest. Zwaar en heftig maar achteraf gezien zo goed voor me geweest. Jij bedankt!!!".Samen met de dames van Amelius, Anita en Cordula was ik betrokken bij de organisatie van Wereldlichtjesdag in Apeldoorn. Het is ons gelukt om dit landelijk op de kaart te zetten. Iedere 2e zondag van december om 19.00 uur lokale tijd worden er wereldwijd kaarsjes gebrand voor kinderen die overleden zijn. Op YouTube (zie hiernaast) is een mooi filmpje te zien, terwijl u kunt luisteren naar het speciaal voor deze herdenking geschreven lied "Precious Child". Zie ook www.wereldlichtjesdag.nl

Als er iemand overlijdt, die dicht bij je staat, raakt dat diep. Midden in dat verdriet moet er ook nog van alles geregeld worden. De uitvaartondernemer staat binnen enkele uren op de stoep en dan komen er veel vragen aan de orde: thuis opbaren of bij een uitvaartondernemer?; begraven of cremeren?; een eiken kist of kan het ook anders? Welk soort kaart? Kiezen we voor een condoleance-uur of …… Voorbeelden te over!

In enkele dagen werkt men toe naar een afscheidsbijeenkomst. Moeilijke beslissingen worden genomen in een periode die toch al veel energie vergt. Een uitvaart is éénmalig; het is jammer als later het gevoel blijft hangen dat men het anders had willen doen. Er is meer mogelijk dan mensen vaak weten en dat hoeft niet om extreme zaken te gaan. Het zijn vaak juist de kleine persoonlijke gebaren. Als een afscheid op een goede manier gebeurt, wordt vaak al een begin gemaakt met het verwerken van het verlies. Door al van tevoren na te denken over een aantal zaken, door praktische zaken te regelen, maar vooral ook emotionele zaken aan te durven gaan, door losse eindjes onder ogen te zien, kan niet alleen de periode van afscheid nemen verbeteren maar zelfs de kwaliteit van je leven. En niemand hoeft te wachten tot het moment dat je bv. de schokkende boodschap krijgt dat je niet lang meer te leven hebt.............. Pak het aan, als je durft!
Er is een uitgebreide checklist te vinden onder de button links: spreken bij uitvaart / regisseren van een uitvaart

Ik wil u graag bijstaan en ondersteunen waar ik kan, zonodig ook al in de fase (ver) voorafgaand aan een overlijden (middels informatie over de mogelijkheden), tijdens het stervensproces (zie death-doula of (direct) voorafgaand aan een overlijden middels emotionele ondersteuning, als spreker tijdens de begrafenis of crematie of in de fase van verwerken van het verlies.