Advisering over de mogelijkheden rond een uitvaart


In de afgelopen jaren heb ik vele afscheidsceremonies mogen begeleiden. Bovendien heb ik als organisator van de Uitvaartbeurs een goed beeld gekregen van wat er zoal mogelijk is op uitvaartgebied. Tijdens een gesprek (vooraf) krijgt men duidelijke informatie over wat er gebeurt tussen het moment van overlijden en de uitvaart. Wat moet er allemaal geregeld worden en wat kan men, indien gewenst, al vooraf doen?

Ik maak gebruik van mijn brede netwerk in de uitvaartwereld en ben onafhankelijk, d.w.z. mijn enige belang is om mee te denken bij dat wat het beste past bij de wensen van de nabestaanden of overledene en hun portemonnee.

Ik ben geen uitvaartondernemer, heb wel contacten en kan desgewenst aanwezig zijn bij het regelgesprek met de uitvaartonderneming van uw keus. Dat kan behoorlijk wat geld besparen als er vooraf nagedacht is over de wensen. Ook bij alle afscheidsmomenten, zoals de laatste verzorging, het sluiten van de kist, het dichten van een graf etc. kan ik er zijn om de nabestaanden bij te staan.

Een onafhankelijk adviesgesprek leidt niet tot de verplichting om Jetty Kuiper "the circle of life" daadwerkelijk in te zetten tijdens de uitvaart, maar is niet kosteloos. Naast een individueel adviesgesprek organiseer ik regelmatig Uitvaartcursussen.
Belt u mij gerust als u daarover meer wilt weten! tel. 06-29403849.